SportLogia
Vol.16, Broj 1, Decembar 2020.

 

Radosav Đukić, Goran Bošnjak, Vladimir Jakovljević i Gorana Tešanović
PARAMETRI  FUNKCIONALNIH  SPOSOBNOSTI  U  TRČANJU – PREGLEDNO  ISTRAŽIVANJE
Luka Androja, Josip Miočić, Dražen Adžić & Žarko Bilić
UTJECAJ POHAĐANJA IZVANNASTAVNIH SPORTSKIH AKTIVNOSTI NA FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI UČENIKA PETOG I ŠESTOG RAZREDA
Vjekoslav Cigrovski, Ivan Bon, Mateja Očić, Igor Božić i Mislav Škovran
NAČINI PROVOĐENJA ŠKOLE ALPSKOGA SKIJANJA
Borko Katanić, Predrag Ilić, Aleksandar Stojmenović, Mima Stanković i Manja Vitasović
PRIMENA ELEKTROMIOGRAFA U FUDBALU : PREGLEDNO ISTRAŽIVANJE
Vedran Dukarić, Tomislav Rupčić, Li Feng, Vjekoslav Cigrovski & Damir Knjaz
UTVRĐIVANJE ASIMETRIJE PRIMJENOM SPECIFIČNIH UNILATERALNIH TESTOVA KOD MLADIH KOŠARKAŠA
Tijana Stojanović, Dragan Perić, Darko Stojanović & Toplica Stojanović
EFEKTI PROGRAMA „ŠKOLA U POKRETU“ NA POSTURALNI STATUS UČENIKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA
Goran Pašić, Goran Grahovac i Milomir Trivun
KOMPARACIJA METODA UTVRĐIVANJA POSTOTKA MASNOG TKIVA NA UZORKU KAJAKAŠA I KANUISTA SLALOMAŠA
Razia Nawaz,  Wasim Khan,  Ratko Pavlović,  Tasleem Arif & Sardar Nasir Sohail
EFEKAT AEROBNIH VJEŽBI NA TJELESNU GRAĐU ŽENA SA PREKOMJERNOM TEŽINOM; NADAHNJUJUĆI STUDENTE DA VJEŽBAJU I IMAJU KVALITETNIJI NAČIN ŽIVOTA
Ratko Pavlović, Javier Lamoneda Prieti & Emilija Petković
RAZLIKE U KINEMATIČKIM PARAMETRIMA BACAČA KLADIVA FINALISTA SVJETSKOG ATLETSKOG PRVENSTVA U LONDONU, 2017. GODINE
Bernarda Letnar
VJEŽBE ZA JAČANJE I STABILIZACIJU U PREVENCIJI POVREDE RAMENA
Borko Petrović, Aleksandar Kukrić, Radenko Dobraš& Nemanja Zlojutro
MAKSIMALNA IZOMETRIJSKA MIŠIĆNA SILA KAO PREDIKTOR JEDNOG MAKSIMALNOG NAPREZANJA U TESTU ČUČANJ