SportLogia
Vol. 9, Issue 1, June 2013.


Nenad Ponorac, Stanislav Palija i Mira Popović
ŽENA I SPORT
"Redovna fizička aktivnost važna je za zdravlje oba pola. Međutim, fiziološke, anatomske, psihološke i socijalno-kulturološke specifičnosti ženskog pola zahtijevaju posebne obzire u svim sferama njihovog bavljenja sportom. Pubertet donosi razlike među polovima koje su posljedica različitog funkcionisanja polne endokrine osovine. "

 

Jelena Ilić
SPORTSKI IDOLI SPORTISTA SENIOROSKOG UZRASTA
"Cilj sprovedenog istraživanja je identifikacija idola sportista seniorskog uzrasta, budući da se putem identifikacije idola osoba mogu donijeti zaključci u vezi sa njihovim sistemima vrijednosti. Uzorkom je bilo obuhvaćeno 318 srpskih profesionalnih sportista seniora (183 sportista i 135 sportistkinja), uzrasta 18 - 40 godina. Ispitanici su dolazili iz 28 različitih sportova, pretežno odbojke, vaterpola, košarke, karatea, boćanja, savatea, rukometa, kjokušinkaija."

 

Jelena Ivanković i Milivoj Dopsaj
STRUKTURA RAZLIČITIH INDIKATORA IZOMETRIJSKE EKSPLOZIVNE SILE OPRUŽAČA NOGU KOD VRHUNSKIH SPORTISTA
"Cilj ovog rada bio je utvrditi faktorsku strukturu posmatranih karakteristike tj. indikatora krive sila-vrijeme za procjenu eksplozivnosti opružača nogu u odnosu na različite grupe sportova. U istraživanju je učestvovalo 378 ispitanika raspoređenih u 8 grupa prema polu i specifičnosti trenažnog procesa kojem su bili izloženi. Za procjenu kontraktilnih karakteristika opružača nogu korišćena je standardizovana oprema i standardizovan test u sjedećoj poziciji."

 

Dalibor Kesić i Emir Musić

SPORT U METAFORI I METAFORA U SPORTU

"Tema ovog rada su metafore i idiomi u engleskom jeziku koji kao motivacionu osnovu imaju sport, te težnja da se povuku određene paralele sa njihovim korespondentnim semantičkim ekvivalentima u srpskom jeziku. Spoznati porijeklo bilo kojeg idioma nije jednostavan zadatak. Još je teže razvrstati ih u grupe na osnovu njihove metaforičke motivacije. Jedna od grupa koju vrijedi istražiti odnosi se na za koje se čini da su motivisane sportom. Moguće je da njihovo značajno prisustvo među metaforičkim konstrukcijama zasnovano na njihovoj pogodnosti jer predstavljaju igrokaz između različitih značenja od kojih neka zaista prava igra među ljudima."

 

Letícia Ecard Rocha, Paula Roquetti Fernandes, i José Fernandes Filho

MOTORIČKE KARAKTERISTIKE, DERMATOGLIFIKA I EEG PERIODI DJEVOJAKA PRIJE I POSLIJE MENAHRE

"Identifikacija prve menstruacije u pubertetu važna je za procjenu motornih kvalitete organizma pošto je razvoj organizma rezultat njegovog sazrijevanja. Dermatoglifske karakteristike predstavljaju moguće pokazatelje genetskih predispizicija za osnovne fizičke osobine kao što su snaga, brzina, izdržljiovost, moć i koordinacija. Cilj ovog rada je poređenje motornih i dermatoglifskih karateristika i elektro snimanja mozga kod djevojčica u periodu prije i poslije prve menstruacije."

 

Carlos Renato Paz, Ramon Cunha Montenegro,, Eric de Lucena Barbosa,
Asdrúbal Nóbrega Montenegro-Neto, Sérgio Marques de Lucena,
Vanduir Soares de Araújo Filho, Paula Roquetti Fernandes i José Fernandes Filho

UČESTALOST ANAEROBNE MOĆI KOD BRAZILACA NA OSNOVU DERMATOGLIFIKE I R577X POLIMORFIZIMA ACTN3 PROTEINA

"Dermatoglifika i analize Alfa-aktin gena su evluativni instrumenti koji se često koriste za selekciju sportista i uopšte populacije u odnosu na motoričke vještine. Ovo istraživanje imalo je za cilj da utvrdi, na osnovu dermatoglifskih karakteristika i R577X polimorfizma Alfa-aktina, procenat ljudi u saveznoj brazilskoj državi Paraiba sa nepovoljnim sposobnostima za sportove koje karakterišu anaerobne sposobnosti. Izvršena je deskriptivna studija profila sa eks post fakto tipologijom."

 

Ante Burger, Nenad Rogulj, Nikola Foretić i Marijana Čavala
ANALIZA ODBIJANJA LOPTI U RUKOMETNOJ UTAKMICI
"Analizirano je 15 utakmica Hrvatske muške rukometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Tunisu 2005. godine i Europskom prvenstvu u Austriji 2010. godine. Istraživanje je provedeno sa ciljem utvrđivanja učestalosti šutiranja iz pojedinih zona odnosno napadačkih pozicija, učestalosti odbijanja lopti od strane golmana ili okvira gola, te utvrđivanja gdje i kome se upućene lopte odbijaju. "