SportLogia
Vol. 8, Issue 2, Decembar 2012.

 


Vladimiri Koprivica
BLOK PERIODIZACIJA – PREKRETNICA ILI ZABLUDA U SPORTSKOM TRENINGU
"Ćelije stalno proizvode slobodne radikale i reaktivne vrste kiseonika kao dio metaboličkih procesa. Povećani aerobni metabolizam tokom fizičke aktivnosti potencijalni je izvor oksidativnog stresa. Takođe, anaerobna fizička aktivnost i oksidativni stres međusobno su povezani jer intenzivna anaerobna aktivnost vodi ka oštećenjima proteina, lipida i nukleinskih kiselina u mišićnim ćelijama i krvi. Složeni sistem antioksidantne odbrane, koji ima enzimski i neenzimski dio, ima ulogu u zaštiti tkiva od prevelikih oksidativnih oštećenja. Većina do sada sprovedenih istraživanja o uticaju različitih oblika fizičke aktivnosti na nivo oksidativnog stresa potvrđuje promjene u biomarkerima koji ukazuju na lipidnu peroksidaciju i modifikacije na proteinima..."

 

Hamid Arazi i Rastegar Hosseini
POREÐENJE ZNANJA I NAVIKA O ISHRANI IZMEÐU STUDENATA I NESTUDENATA SPORTISTA
"Vježbe koje najčešće koriste treneri u treningu sa svojim igračima su zadaci sa ograničenjima (Araújo, 2006; Newel, 1986). Tema ovog istraživanja je analiza korištenja prostora i putanja napadača u treningu, kada su im dati određeni zadaci sa ograničenjima u napadačkoj akciji 1 na 1. Ovim istraživanjem je analizirano 11 fudbalera (17,91 ± 1,04 godina) sa igračkim iskustvom 8,60 ± 1,52 godine. Toplotne mape predstavljaju razlike u korištenoj površini terena u različitim uslovima treninga..."

 

Vjekoslav Cigrovski, Igor Božić, i Nikola Prlenda
DOPRINOS RAZVIJENOSTI MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD SAVLADAVANJA SKIJAŠKE TEHNIKE
"Cilj ovog istraživanja je da analizira kako nastavnici fizičkog vaspitanja u Portugalu organizuju svoju nastavu, uzimajući u obzir različite nastavne modele. Osim toga, pokušali smo da shvatimo postojeći odnos između toga u praksi, nastavnikovog vlastitog iskustva, formiranih stavova i uticaja završenog obrazovanja u ovoj struci, odnosno postojećeg odnosa između pedagoškog rada i habitusa, posmatranog kao proizvoda istorijskih okolnosti, kao i definisanih pricipa empirijskih saznanja u grupnoj i pojedinačnoj praksi u specifičnim kontekstima..."

 

Adam Hawkey
VIBRACIONI TRENING CIJELOG TIJELA POBOLJŠAVA SNAGU MIŠIĆA KOD REKREATIVNO AKTIVNE POPULACIJE
"Ovaj članak se oslanja na etnografsku studiju slučaja grupe učenica muslimanki u dvije škole u Engleskoj. Istraživanje razmatra pitanja oko njihovog vjerskog i etničkog identiteta i dali je to u suprotnosti s njihovi  učestvovanjem u nastavi fizičkog vaspitanja (FV). Teorija socijalnog identiteta na koju se oslanja ovo istraživanje, fokusira se na istraživanje i interpretaciju empirijskih podataka prikupljenih u razdoblju od dvadeset mjeseci, uglavnom detaljnih polu-strukturisanih intervjua za tumačenje iskustva FV uz korištenje kvalitativne metodologije..."

 

Goran Kasum i Milivoj Dopsa
DESKRIPTIVNI PROFIL TJELESNE STRUKTURE VRHUNSKIH RVAČA GRČKO-RIMSKOG STILA DEFINISAN METODOM  MULTIKANALNE BIOELEKTRIČNE IMPEDANCE
"Cilj ovog istraživanja bio je da utvrdi razlike na polju funkcionalnog fitnesa kod muškaraca starijih od 60 godina. U istraživanje je bilo uključeno 272  ispitanika. Sve ispitanike smo podijelili u pet starosnih kategorija, i to: 60-64 godine bilo je 90 ispitanika (33%), 65-69 godina, 70 ispitanika (26%), 70-74 godine, 50 ispitanika (18%), 75-79 godina, 41 ispitanik (15%) i preko 80 godina starosti bio je 21 ispitanik (8%).  Svi ispitanici su proveli bateriju testova pod nazivom senior fitnes test. ..."

 

Joško Sindik, Igor Jukić, i Maja Adžija
LATENTNA STRUKTURA PARAMETARA SITUACIONE EFIKASNOSTI  KOD HRVATSKIH VRHUNSKIH KOŠARKAŠA SENIORA
"Glavni cilj u ovom istraživanju bio je utvrditi postoje li statistički značajne razlike u fiziološkom opterećenju sudija s obzirom na period košarkaške utakmice. Uzorak ispitanika sastojao se od 31 sudije, prosječne dobi 33,35±5,17 godina koji su se nalazili na A listi sudija I. Hrvatske košarkaške lige u takmičarskoj sezoni 2008/2009. Uzorak varijabli činile su sljedeće varijable: FSM - prosječna frekvencija srca;FSmax - maksimalna frekvencija srcaE - energetska potrošnja (kcal/min)..."

 

Nikola Stojanović, Mihajlo Mijanović, Toplica Stojanović, i Dragan Perić
RAZLIKE U EKSPLOZIVNOJ I REPETITIVNOJ SNAZI DVANAESTOGODIŠNJIH UČENIKA SA RAZLIČITIM MORFOLOŠKIM POKAZATELJIMA
"Predmet ovog istraživanja jeste preciznost kao faktor uspješnosti kod odbojkaša. Problem se odnosi na realizaciju pomenute motoričke sposobnosti putem jasno definisanih i metrijski validnih testova karakterističnih za prostor tehničko – taktičke strukture odbojke. Cilj u istraživanju je da se utvrdi faktorska struktura antrpomotoričke sposobnosti preciznosti za odbojkaše. Zadatak je utvrditi stepen korelacije motoričkih zadataka sa glavnim komponentama definisanim kao potencijalni faktori istraživanog prostora..."

 

Mlan Čoh
SINDROM PREOPTEREĆENJAU TRČANJU
"Cilj trenera je da svom sportisti pripremi odgovarajući model treninga, te obezbijedi adekvatan i zdrav način regulisanja tjelesne težine. Na uzorku 32 džudista mlađeg seniorskog uzrasta sa teritorije grada Banja Luka i opštine Laktaši primjenjen je specifični model treninga u trajanju od deset nedjelja, a džudisti su bili podijeljeni u dvije grupe. Jedna grupa je bila kontrolna, a druga eksperimantalna. Eksperimentalna grupa realizovala je 60 treninga, od čega 40 džudo treninga (25 tehničko-taktičkih i 15 situacionih džudo treninga – randorija) i 20 treninga sa opterećenjem (50-80% od 1 RM)..."

 

Žarko Kostovski, Marko Zeljković, Lulzim Ibri, Elena Soklevska i Boško Zaborski
VALJANOST, POUZDANOST I OSJETLJIVOST TESTA UDARAC NOGOM - MAE GERI
"Šuterski trening kod mladih košarkaša je “kamen temeljac” za pravilnu tehniku šutiranja i, po svoj prilici, omogućava igraču da postigne visok šuterski postotak u profesionalnoj ligi (odrasli). Cilj ovog istraživanja bio je da provjeri efikasnost fundamentalnog programa šutiranja (n = 18, starosti 9,85 ± 0,53). Za rezultate je korišćena eksperimentalna grupa. Rezultati su pokazali efektan program fundamentalnog šutiranja..."