SportLogia
Vol.19, Broj 1, Decembar 2023.

 

Nikolina Kuruzović i Valentina Đorić
RELACIJE KVALITETA ODNOSA TRENER- SPORTISTA I PSIHOSOCIJALNOG FUNKCIONISANJA SPORTISTA: SISTEMATSKI PREGLEDNI RAD
Jovana Njegovan i Draženko Jorgić
PROCJENA PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA I MOTIVISANOST TEKVONDO TRENERA ZA PERMANENTNIM OBRAZOVANJEM
Zvezdan Savić, Nikola Stojanović, Toplica Stojanović, Đorđe Savić i Vlado Stijepović
MODEL ORGANIZACIJE I UPRAVLJANJA U ŠKOLAMA SKIJANJA
Saša Jovanović, Aleksandra Ilić, Marko Zec, Raluca A. Tanasa i Tijana Perunović-Ivanović
RAZLIKA U RAVNOTEŽI I USPEHU IZVOĐENJA OSNOVNIH GIMNASTIČKIH ELEMENATA DJEČAKA I DJEVOJČICA STAROSTI IZMEĐU 7 i 8 GODINA
Megan B. Thompson, Jordan Jeffers, Filip Kukić, Robert G. Lockie, Robin M. Orr i J. Jay Dawes
POVEZANOST IZMEĐU ANTROPOMETRIJSKIH I MERA TELESNE KOMPOZICIJE SA ISPOLJAVANJEM PERFORMANSI NA VOJNOM FIZIČKOM TESTIRANJU KOD MUŠKIH I ŽENSKIH KADETA REZERVNOG VOJNOG KORPUSA
Ina Marković, Ivana Delibašić, Slavka Durlević i Jovan Cvejić
EFEKTI ADAPTIRANOG FIZIČKOG VEŽBANJA NA DECU I ADOLESCENTE SA PREKOMERNOM TELESNOM TEŽINOM ILI GOJAZNOŠĆU
Dragan Ž. Perišić, Voja M. Milosavljević i Željko M. Rajković
111 GODINA ZA 1 SEKUNDU
Ilić Igor, Durlević Slavka i Stojanović Toplica
RAZLIKE U MAKSIMALNOJ BRZINI ŠUTA RUKOMETAŠA U ODNOSU NA KORIŠĆENI LEPAK
Radivoje Janković
KORELACIJA OSNOVNIH I SPECIFIČNIH FIZIČKIH SPOSOBNOSTI: ISTRAŽIVANJE NA POLIGONU ZA PROCENU SPECIFIČNE SPRETNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
Filip Kukić, Radivoje Janković i Nenad Koropanovski
POVEZANOST FIZIČKIH SPOSOBNOSTI SA AKADEMSKIM USPEHOM KOD STUDENTKINJA POLICIJSKIH STUDIJA