SportLogia
Vol. 19, Broj 1, Decembar 2023.

 

MODEL ORGANIZACIJE I UPRAVLJANJA U ŠKOLAMA SKIJANJA

Zvezdan Savić, Nikola Stojanović, Toplica Stojanović, Đorđe Savić i Vlado Stijepović
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu, Srbija
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini-Kosovska Mitrovica, Leposavić, Srbija
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, Srbija
SASI, Srpsko udruženje učitelja i trenera sportova na snegu, Beograd, Srbija

Stručni članak
DOI: 10.7251/SGIA2319045S
UDK: 371.3:796.926-028.31

Sažetak

         Alpsko skijanje spada u polistrukturalne sportove. Realizuje se na snežnim i ledenim površinama tokom cele godine. Svakako da u toku zimskog perioda privlači najviše skijaša, među kojima ima i početnika raznih uzrasta i pola. Kako obučiti nekog početnika u skijanju s obzirom na pol, uzrast, potrebe i interese, ovaj rad obrađuje kroz model organizacije i upravljanja u Školama skijanja. Škole skijanja treba da budu slobodne i stvaralačke organizacije sa jasno istaknutim ciljem, zadacima i programom rada. Primarni cilj škole skijanja ogleda se u usvajanju racionalne tehnike skijanja (spuštanja niz padinu), s obzirom na kvalitet opreme, uslove na stazi i kvaliteta sportskih instruktora i učitelja koji rade u školama skijanja. Rad se bavi užim problemom tj. jasnim i dokumentovanim teorijskim predstavljanjem organizacije i upravljanja u školama skijanja, kao složenih sistema koje rade na našim skijalištima. Ovoj rad predstavlja originalni istraživački rezultat tj. nov odgovor na već istraženo pitanje, probleme organizacije (pojavni oblici) i upravljanja, rukovođenja u školama skijanja. Strukturu rada odlikuje jasno i sadržajno predstavljanje problema, organizacije i upravljanja u školama skijanja. Umesto zaključka, u praksi trebamo težiti samo dobro organizovanim i rukovođenim školama skijanja od strane menadžmenta i ostalih zaposlenih kako bismo imali pravilno obučene i bezbedne skijaše na stazama.

Ključne riječi: alpsko skijanje, obuka, početnici, menadžment.

FULL TEXT (.pdf)


Literatura

Bartoluci, M., i Škorić, S. (2009). Menadžment u sportu. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Vilotijević, V., Lalić, N., & Mandić, D. (2018). Školski menadžment. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet.

Živanović, N., Savić, Z., Milojević, A., i Milutinović, D. (2003). Alpsko skijanje – tehnika, metodika, psihofizička priprema. Niš: Panoptikum.

Zakon o javnim skijalištima („Službeni glasnik RS”, br. 46/06), Procedura pružanja usluga podučavanju skijanja u ski centrima, od 24.07.2006.

Kačer, B., Dumančić, D., & Štefanek, Š. (2021). Dužna pažnja učitelja skijanja: kako bi postupio dobar stručnjak u jednakim okolsnostima. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 58(1), 349-389.

Miltojević, V. (2008). Pisanje naučnih i stručnih radova. Niš: Studentski kulturni centar, SKC.

Nešić, M. (2007). Sport i menadžment, drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam, Tims.

Ropret, R. (2018). Materijal za pripremu ispita na kursu za sticanje zvanja instruktor skijanja. BEOGRAD: Skijaški savez Srbije i SO Interski Srbija.

Ropret, R. (2022). Alpsko skijanje od prakse do teorije. Beograd: SIA.

Savić, Z., i Stijepović, V. (2018). Priručnik za instruktore skijanja. Beograd: Skijaški savez Srbije.

Stijepović, V., Lilić, Lj., Stojanović, N., & Savić, Z. (2017). The organization of ski-snowboarding schools in Serbian ski resorts. In V. Stanković, T. Stojanović (Eds.), 4th International Scientific Conference "Anthropological and Teo - Anthropological Views on Physical Activity from The Time of Constantine The Great to Modern Times," Book of proceedings (pp. 122–128). Leposavić: Faculty of Sport and Physical Education, University of Priština.

Tomić, M. (2006). Osnovi sportske organizacije – struktura, kultura, menadžment i administracija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Torlaković, A., Talović, M., Manić, G., & Jelešković, E. (2014). Efekti sportsko – edukacijskog menadžmenta u specifičnim programima sportske škole. Sportski Logos, 12(22), 4-12.

Primljeno: 9.9.2023.
Odobreno: 5.10.2023.


Korespodencija:
prof. dr Zvezdan Savić
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu, Srbija