SportLogia
Vol. 19, Broj 1, Decembar 2023.

 

RAZLIKA U RAVNOTEŽI I USPEHU IZVOĐENJA OSNOVNIH GIMNASTIČKIH ELEMENATA DJEČAKA I DJEVOJČICA STAROSTI IZMEĐU 7 i 8 GODINA

Saša Jovanović1, Aleksandra Ilić, Marko Zec, Raluca A. Tanasa i Tijana Purenović-Ivanović
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Fakultet za sport, Univerzitet u LJubljani, LJubljana, Slovenija
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
UOŠ Branko Radičević, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta Aleksandru Joan Kuza iz Jašija, Jaši, Rumunija
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu, Niš, Srbija

Stručni članak
DOI: 10.7251/SGIA2319054J
UDK: 796.412:796.015-057.874

Sažetak

         Ovo istraživanje je imalo za cilj da utvrdi stanje motoričke vještine ravnoteže i moguće razlike između djevojčica i dječaka, mlađeg školskog uzrasta, u predviđanju izvođenja odabranih gimnastičkih elemenata na parteru (stav na ramenima, stav na glavi i stav na rukama). Osamdeset četiri učenika podijeljena su u dvije grupe koje su učestvovale u istraživanju (grupa dječaci: n=42; grupa djevojčice: n=42). Učenici su radili četiri testa za procjenu motoričke sposobnosti ravnoteže, sa potrebnim metričkim karakteristikama: stajanje na jednoj nozi sa otvorenim očima poprečno na klupi za ravnotežu - MBAP, uzdužno stajanje na dvije noge na klupi za ravnotežu sa zatvorenim očima - MBAU2Z, stojeći na dvije noge uzdužno na klupama za ravnotežu otvorenih očiju – MBAU2O i Flamingo test – FLAM. Uspješnost izvođenja odabranih gimnastičkih elemenata procenjivala je komisija, koju je činilo pet licenciranih sudija Gimnastičkog saveza Republike Srpske, ocjenama od 0 do 10. Utvrđene su manje razlike u statusu motoričke sposobnosti ravnoteže i rezultata prediktivnih vrijednosti za ove gimnastičke elemente (p=0,05). Djevojčice su imale niže rezultate u motoričkim testovima ali bolje rezultate u izvođenju gimnastičkih elemenata, bez statistički značajnih razlika. Prosječni rezultati svih ispitanika u ovom istraživanju su niži nego u prethodnim istraživanjima. Relativno niski rezultati testova motoričkih sposobnosti ukazuju na potrebu uvođenja dodatnih predvježbi za poboljšanje rezultata u izvođenju osnovnih gimnastičkih elemenata.

Ključne riječi: organizacija časa, uspjeh, nastava fizičkog vaspitanja..

FULL TEXT (.pdf)


Literatura

Asseman, F. B., Caron, O., & Crémieux, J. (2008). Are there specific conditions for which expertise in gymnastics could have an effect on postural control and performance? Gait & posture, 27(1), 76–81.

Aleksic-Veljkovic, A., Madić, D., Veličković, S., Herodek, K., Popović, B., (2014). Balance in young gymnasts: age-group differences. Facta Universitatis Series Physical education and Sport. 12. 289-296.

Bressel, E., Yonker, J.C., Kras, J., Heat, EM. (2007). Comparison of static and dynamic balance in female collegiate soccer, basketball, and gymnastics athletes. Journal of Athletic Training, 42 (1), 42-6.

Carrick, F. R., Oggero, E., Pagnacco, G., Brock, J. B., & Arikan, T. (2007). Posturographic testing and motor learning predictability in gymnasts. Disability and Rehabilitation, 29(24), 1881–1889

Gavojdea, A.M. (2016). Study Regarding Balance in 9-10 Years Old Gymnasts. In: Future Academy, 10, 218-225.

Donti O, Bogdanis GC, Kritikou M, Donti A, Theodorakou K. (2016). The relative contribution of physical fitness to the technical execution score in youth rhythmic gymnastics. J Hum Kinet. 2; 51:143-152.

Jovanović, S., Bijelić, S., Ljubojević, A., Fulurija, D., & Belić, Aleksandra. (2021). Relacije motoričke sposobnosti ravnoteže i uspjeha izvođenja gimnastičkih elemenata na parteru. Sportlogia, 17 (1), 33-42.

Lubans, D. R., Morgan, P. J., Cliff, D. P., Barnett, L. M., Okely, A. D. (2010). Fundamental movement skills in children and adolescents review of associated health benefits. Sports Medicine, 40(12), 1019–1035.

Madić, D., Popović, B., Tumin, D., Obradović, J. & Radanović, D. (2011). The impact of motor abilities on the learning of gymnastics exercises of girls 11-12 years of age. In: M. Mikalački & G. Bala (edt.). Proceedings book Exercise and quality of life (p. 323-328). Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Sport and Physical Education.

Massion, J. (1998). Postural control systems in developmental perspective. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 22, 465-472.

Metikoš, D., Hofman, E., Prot, F., Pintar, Ž., Oreb, G. (1989). Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša. Zagreb: Komisija za udžbenike i skripta Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

Miletić Đ., Srhoj Lj. i Bonacin D., (1998). Utjecaj inicijalnog stanja motoričkih sposobnosti na učenje motoričkih znanja u ritmičko sportskoj gimnastici. Kineziologija, 30 (2), 66-75.

Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. Ljubljana: Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani.

Petković, E. (2004). The relation of situational-motor coordination to the competitive success of female gymnasts. Physical Education and Sport, 2(1), 25–33

Popović, B., Radanović, D. (2009). Relacije morfoloških karakteristika i koordinacije kod devojčica koje se bave gimnastičkim aktivnostima. [Relations of morphological characteristics and coordination in female subjects included in gymnastic activities.] Glasnik Antropološkog društva Srbije, 45: 243-252, Novi Sad.

Prassas, S., Kwon, Y.X., Sands, W.A. (2006). Biomechanics Research in Artistics gymnastic, Sports Biomechanics 5(2), 261-291.

Radanovic, D., Stajer, V., Popovic, B., & Madic, D. (2013). Differences between 11-12-year-old boys and girls in success of gymnastic exercises adoption. Sport Mont, XI (37-38-39), 137-144.

Radanović, D. et al. (2016). Impact of motor abilities on performance of gymnastic elements on floor in girls. Acta Kinesiologica, 10 Suppl 1: 30‐34.

Sleeper, M. D., Kenyon, L. K. Elliott, J. M., & Cheng, M. S. (2016). Measuring sport-specific physical abilities in male gymnastics: The men’s gymnastics functional measurement tool. International Journal of Sports Physical Therapy, 11(7), 1082-1100.

Tanasa, R.A., Dumitru, I.M. and Budaca, M.V. (2020). The Effects of Gymnastics Training on Static Balance among Children Aged 4 to 8. Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series IX: Sciences of Human Kinetics, 13(62), 111-118.

Primljeno: 15.9.2023.
Odobreno: 20.10.2023.


Korespodencija:
prof. dr Saša Jovanović
Univerzitet u Banja Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Vojvode Petra Bojovića 1a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina