SportLogia
Vol. 7, Issue 2, Decembar 2011.

 


Dragan Koković
RAZVOJ MLADIH IGRAČA: SOCIJALNO-ANTROPOLOŠKE DIMENZIJE - PRIMJER KOŠARKA
"Brojni su slučajevi da su veliki talenti nestajali zbog nepoznavanja određenih socio-psiholoških i antropoloških dimenzija sporta. Mnogi mladi igrači nakon prvih utakmica sticali su ugled, a onda se gubili u mnoštvu prosječnih igrača. Od njih bi se moglo sastaviti nekoliko ekipa velikog igračkog potencijala. Da su pomenuti principi uzimani u obzir i da se na to pravovremeno mislilo, da je način na koji se pristupalo igračima bio sportski stručniji i više socio-antropološki, mnogi od ovih talenata mogli su postati standardni igrači u stalnoj postavi svog kluba i eventualno državne reprezentacije..."

 

Almir Atiković, Sunčica Delaš Kalinski, Snežana Bijelić& Nađija Advibašić Vukadinović
ANALIZA SUĐENJA SVJETSKOG PRVENSTVA U MUŠKOJ SPORTSKOJ GIMNASTICI U LONDONU 2009. GODINE
"Na uzorku od 176 gimnastičara, analizirane su ocjene studija sa Svjetskog prvenstva u muškoj sportskoj gimnastici, koje se je održalo u Londonu 2009. godine. Predmet analize je kvalitet ocjenjivanja sudija u kvalifikacijama (C I) na osnovu važećeg pravilnika za ocjenjivanje Međunarodne gimnastičke federacije (C I). Problem je bio određivanje razlika ocjena sudija na spravama i između sudija na pojedinim spravama od E1 do E6 sudije..."

 

Panteleimon Bakirtzoglou & Panagiotis Ioannou
DISCIPLINOVANOST UČENIKA U GRČKIM SREDNJIM ŠKOLAMA U ODNOSU NA POL, ZAINTERESOVANOST ZA NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTSKE AKTIVNOSTI
"Cilj ove studije je bio da se uporede razlike između pojedinih grupa učenika (u zavisnosti od pola, vrste škole koja se pohađa, i zainteresovanosti za fizičko vaspitanje i sportske aktivnost van same nastave) koje se ispoljavaju kroz njihovo disciplinovano ili nedisciplinovano ponašanje na časovima fizičkog vaspitanja. Uzorak ispitivanja se sastojao od 565 srednjoškolskih učenika, uzrasta od 15 do 16 godina starosti, iz šire oblasti Atine u Grčkoj..."

 

Mlan Čoh & Otmar Kugovnik
VARIJABILNOST BIOMEHANIČKIH PARAMETARA TROSKOKA - STUDIJA STRUČNJAKA
"Svrha ove studije bila je da se ispitaju dosljednost i varijabilnost kinematičkih parametara u tehnici troskoka. Analiza je sprovedena na osnovu dva pokušaja atletičarke koja je jedna od najboljih troskokašica na svijetu. Korištena je najnovija biomehanička tehnologija i metodologija mjerenja u troskoku. Opto-track i 3-D kinematička tehnologija korištene su da bi se analizirali parametri modela tehnike u troskoku. Studija je otkrila da se optimalni rezultati u troskoku mogu postići različitim motornim strategijama..."

 

Ivan Čuk, Maja Bučar Pajek, Jernej Pajek & Mojca Pečer
SPORT I ZDRAVLJE U REPUBLICI SLOVENIJI U 2009. GODINI
"Sport i zdravlje se često smatraju povezanim. Olimpijski komitet Slovenije, Odeljenje Sport za sve, željelo je da utvrdi da li je broj ljudi uključenih u organizovane sportske aktivnosti u regionu u korelaciji sa stepenom pojave različitih oblika bolesti. Opštinske vlasti obezbijedile su informacije o broju klubova i broju njihovih članova u 2009. godini. Statistički godišnjak iz 2009. godine Statističkog zavoda Republike Slovenije obezbijedio je demografske informacije u opštinama za 2009. godinu. Agencija za finansije dostavila je podatke o finansiranju sporta u opštinama Slovenije u 2009. godini..."

 

Branislav Jevtić
REFLEKSIJA MENADŽMENTA OLIMPIJSKIH PROGRAMA NA SISTEM SPORTA SRBIJE
"Menadžment kao proces planiranja, organizovanja, rukovođenja, koordinacije i kontrole, ili kao teorija upravljanja, svoje puno mjesto i značaj ima i u izučavanju i razvoju nacionalnog sistema sporta, kao i u upravljanju programima za učešće na velikim sportskim takmičenjima, kakve su olimpijske igre (predmet rada)..."

 

Marijana Mladenović & Aleksandar Marjanović
NEKE RAZLIKE U SPORTSKOJ MOTIVACIJI MLADIH FUDBALERA RUSIJE, SRBIJE I CRNE GORE
"U ovom radu sportska motivacija je operacionalizovana u skladu sa konceptualnim okvirom teorije samodeterminacije kao intrinzička motivacija (za saznanjem, ostvarenjem i stimulacijom) i ekstrinzička motivacija (identifikacijom, introjekcijom, eksternom regulacijom) i amotivacija (Deci i Ryan, 2000). Cilj ovog eksplorativnog istraživanja bio je da takav koncept sportske motivacije provjeri na uzorku mladih fudbalera iz različitih zemalja (Rusija, Srbija, Crna Gora)..."

 

Joško Sindik & Dodi Mihaljević
SOCIOEKONOMSKI STATUS I MIKROSOCIJALNA STRUKTURA UNUTAR ŽENSKOG RUKOMETNOG KLUBA
"Na uzorku od 18 igračica, članica seniorske prvoligaške rukometne ekipe, analizirana je povezanost mikrosocijalne strukture rukometašica u odnosu na njihov socioekonomski status, primjenom sociometrijskog postupka. Rezultati istraživanja navode na prihvaćanje hipoteze da se igračice istog socioekonomskog statusa bolje međusobno emocionalno prihvataju. Hipoteza o boljem međusobnom funkcionalnom prihvaćanju igračica istog socioekonomskog statusa se može samo djelimično prihvatiti, i to u domenu tendencije saradnje u igri, ali ne i u odnosu na izbor igračice s autoritetom vođe ili rukometnog znanja..."

 

Vladimir Irhin & Irina Irhin
RAZVOJ ZDRAVSTVENO ORJENTISANE FIZIČKE KULTURE U RUSKIM ŠKOLAMA (KRAJ XIX VIJEKA - OSAMDESETE GODINE XX VIJEKA)
"Ovaj rad se bavi nastankom ideja o očuvanju, poboljšanju i razvijanju zdravlja kod školske djece u Rusiji, putem fizičkog vježbanja u periodu od kraja XIX vijeka do 80-ih godina XX vijeka. Na početku XX vijeka, teorija fizičkog vježbanja u Rusiji se, između ostalog, kretala u pravcu naučnog istraživanja poboljšanja zdravlja školske djece preko fizičke kulture. Krajem XIX vijeka, u ruskoj teoriji fizičke kulture već su postojala dva istaknuta, nezavisna i donekle suprotstavljena pristupa – obrazovni i zdravstveni. Na početku XX vijeka, zdravstveni i obrazovni ciljevi fizičkog obrazovanja smatrani su jednakim i obaveznim..."

 

Anthi Peppa, Katarina Asontiou & Dimitra Koutsouki
VJEŽBANJE UČENIKA S DIJABETESOM: ULOGA NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA U ŠKOLAMA
"Diabetes je bolest poremećenog metabolizma glukoze i može se podijeliti u dvije kategorije: dijabetes tipa 1 (DMT1), koji je češći u djece, i dijabetesa tipa 2 (DMT2). Fizička aktivnost je pokazalo da ima raznovrsne pozitivne efekte na dijabetičare i zato se preporučuje i učenicima dijabetičarima. Rad nastavnika fizičkog vaspitanja u grčkim javnim školama nailazi na prepreke zbog nedostatka zvaničnih obrazovnih seminara, potrebnih objekata i informisanosti društva kao i pojave školske fobije i sigmatizacije. Jedna od uloga nastavnika fizičkog vaspitanja je da ohrabruje i podstiče učenike sa dijabetesom da redovno učestvuju u školskim sportskim aktivnostima, da prati nivo šećera u krvi i bilježi plan vježbanja i reakciju na određene aktivnosti..."