SportLogia
Vol. 7, Issue 1, Jun 2011.

 


António Gomes Ferreira i José António Moreira
SOCIJALNI I PROFESIONALNI STATUS NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA U PORTUGALU - KVALITATIVNI PRISTUP
"Iako su postojale neke inicijative vrijedne pomena, nastava fizičkog vaspitanja je kasno bila priznata kao takva od strane onih koji nisu bili direktno uključeni u nju. Zapravo, čak i u dobrom dijelu XX vijeka, sam predmet, ali i prosvjetni radnici koji su ga predavali, doživljavani su kao neko ko ima sporednu ulogu i to posebno kada bi se poredili sa svojim kolegama koji predaju druge nastavne predmete..."

 

Mijanović Mihajlo i Matković Bojan
PREDVIĐANJE KONAČNOG VREMENA U SLALOMU NA OSNOVU VREMENA PRVE I DRUGE TRKE
"Predviđanje konačnog vremena  u slalomu na osnovu vremena prve i druge trke je rad koji ima namjenu i primarni cilj da na osnovu ekgzaktnih pokazatelja dobivenih pod egzaktnim i strogo kontrolisanim pravilima FIS-e skrene pažnju na relevantne faktore koji uslovljavaju konačan rezultat u alpskom skijanju. U primjeru riječ je o disciplini slalom. S obzirom da je primarni cilj sportski rezultat, 
postavljeno je pitanje: Da li konačan rezultata zavisi više od postignutog vremena u prvoj ili drugoj trci? Precizan i nedvosmislen odgovor dat je u zaključku navedenog rada..."

 

Pajić B. Zoran
EVALUACIJA ADAPTACIONIH PROCESA KINEMATIČKIH I DINAMIČKIH PERFORMANSI TRČANJA MAKSIMALNOM BRZINOM U TRENINGU SA PRIMJENOM DODATNOG INERCIONOG OPTEREĆENJA
"Predmet ove studije je bio ispitivanje efekata primjene dodatnog inercionog opterećenja u treningu maksimalne brzine trčanja. Cilj ove studije je evaluacija adaptacionih procesa koji su posledica treninga sa primjenom dodatnog inercionog opterećenja u kinematičkim i dinamičkim performansama trčanja maksimalnom brzinom, za koje se predpostavlja da značajno utiču na maksimalnu brzinu trčanja.Realizovan je eksperiment sa paralelnim grupama pri čemu je delovanje eksperimentalnog faktora (inerciono opterećenje) bilo u dva nivoa. Prva, kontrolna grupa (K), nije primjenjivala dodatno opterećenje..."

 

Rupčić Tomislav, Matković Bojan, Knjaz Damir, Baščevan Saša i Rodić Saša
RAZLIKE U ANTROPOLOŠKOM PROFILU KOŠARKAŠKIH SUDIJA S OBZIROM NA STAROSNU DOB
"Glavni cilj u ovom istraživanju bio je utvrditi razlike u antropološkom profilu među najboljim hrvatskim košarkaškim sudijama s obzirom na njihovu starosnu dob. Uzorak ispitanika sastojao se od trideset jednog sudije koji su se nalazili na A listi sudija u takmičarskoj sezoni 2008/2009. Za potrebe utvrđivanja statističkih razlika, uzorak ispitanika podijeljen je na dva poduzorka. Jedan poduzorak ispitanika (n = 16) činile su "mlađe" košarkaške sudije, starosne dobi od 26. do 32. godine, a drugi poduzorak ispitanika (n = 15) činile su "starije" košarkaške sudije, starosne dobi od 33. do 46. godine..."

 

Suzić Nenad
MOTIVACIJA UČENIKA ZA SPORT I NJIHOVO VREDNOVANJE ŠKOLE
"U ovom servej istraživanju autor na uzorku od 312 učenika osnovne škole, uzrasta od 8 do 14 godina, provjerava hipotezu o tome da li motivacioni profili predodređuju bavljenje sportom i uspjeh u nastavi fizičkog vaspitanja. Nakon faktorizacije i ukrštanja komponenata unutrašnje i vanjske motivacije, autor je izdvojio tri motivaciona profila učenika za bavljenje sportom: unutrašnje motivisani, mješovito motivisani i spolja motivisani. ..."

 

Pavlović Petar, Simović Slobodan, Pantelić Kristina i Grgić Zrinko
KOŠARKA NA PROSTORIMA BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1. JANUARA 1942. DO 9. MAJA 1945. GODINE
"Razvoj košarke za vrijeme II svjetskog rata na prostorima bivše Jugoslavije, nije dovoljno istražen. Iako se košarka igrala, sa gotovo istim intenzitetom kao i prije rata, dugo vremena se o tome ćutalo i malo pisalo. U periodu o kome je riječ (1942-1945) u Beogradu je postojalo više sportskih klubova: Sk. 1913, Bask, Bsk, Btk, Bob, Obilić, Sask, Bankarac, Izbjeglice, klub Vladana Matića i dr. u kojima se igrala košarka u novoformiranim ekipama..."

 

Lukić Adriana, Bijelić Snežana, Zagorc Meta i Zuhrić-Šebić Lelaj
ZNAČAJNOST UTICAJA SNAGE NA TEHNIKU IZVOĐENJA U SPORTSKOM PLESU
"Snaga je motorička sposobnost koja umnogome određuje karakter nekog kretanja.U prostoru konvencionalnih sportova upravo u toj osobini se i temelji njena značajna uloga o čemu svjedoče neka istraživanja. U sportskom plesu ona se najčešće ispoljava u obliku repetitivne i eksplozivne snage i u funkciji je preciznog doziranja dinamike plesnog izvođenja. Koliki je značaj nekih manifestacija snage na kvalitet ispoljavanja tehnike latinoameričkih i standardnih plesova, kao disciplina u sportskom plesu, predstavlja i osnovni problem ovog rada..."

 

Piršl Danica, Piršl Tea i Kesić Dalibor
VJEŠTINA PISANJA NA UNIVERZITETSKOM NIVOU
"Poznata je činjenica da studentima na univerzitetu akademski stil pisanja predstavlja pravi izazov. Kada se studenti u zapadnim zemljama upisuju na fakultet, pisanje gotovo uvijek preuzima novu, izazovnu dimenziju. Kada đaci napuštaju svoje zaštićene učionice u gimnazijama, da bi se priključili univerzitetskom obrazovanju, ubrzo uvide da su zahtjevi koji im se nameću drastično promijenjeni..."

 

Vitošević Biljana
GENSKA TERAPIJA I NJENA IMPLIKACIJA U SPORTU
"Zahvaljujući uspješnom projektu "Genoma čovjeka"(the Human Genome Project) i identifikovanju gena uključenih u genetska oboljenja, ukazale su se mogućnosti za liječenje mnogih bolesti. Ali otkrivanje gena koji kodiraju određene fizičke karakteristike, otvorilo je put manipulacijama u oblasti sporta i fizičkog vježbanja. Principi genske terapije i načini prenošenja gena su potpuno preuzeti iz genske terapije i koriste se za povećanje fizičkih sposobnosti sportista..."