SportLogia
Vol.14, Broj 1, Juni 2018.

 

 

Zac Cross, Shane Pill & Kym Williams
USPOREDBA KARAKTERISTIKA IGRAČKIH POZICIJA IZMEĐU 12, 15 I 18 STRATEŠKE IGRE KOD JUNIORSKIH AUSTRALIJSKIH FUDBALERA
Violeta Šiljak, Dejan Đurović, Rade Stefanović & Branimir Mekić
PRIMJENA TEORIJSKOG MODELA U NORMALIZACIJI REZULTATA TESTOVA VERTIKALNOG SKOKA U ODNOSU NA TJELESNU MASU
Vedrana Grbavac, Martina Rezić & Ivana Čerkez Zovko
POVEZANOST IZMEĐU  POKAZATELJA DRŽANJA TIJELA I DOMINANTNE RUKE SA SKOLIOTIČNIM TJELESNIM DRŽANJEM KOD RUKOMETAŠA
Duško Kuzović
PROJEKTOVANJE GLEDALIŠTA U SPORTSKOM OBJEKTU
Nikola Prlenda, Ivan Oreb & Danijela Vujčić
PLUTAČA KAO POMAGALO U PODUCI OSNOVNIH ELEMENATA JEDRENJA
Vladimir Pokrajčić, Luka Herceg, Boris Dugonjić & Milenko Vojvodić
UČINCI TRENINGA BRZINE I AGILNOSTI KOD MLADIH NOGOMETAŠA
Nenad Ponorac, Mira Spremo i Tanja Šobot
TJELESNA KOMPOZICIJA, NAVIKE U ISHRANI I RIZICI ZA RAZVOJ POREMEĆAJA ISHRANE U UZORKU ELITNIH SPORTISKINJA
Ana Paula Soares de Sousa, Heros Ribeiro Ferreira, Jefferson da Silva Novaes & Jose Fernandes Filho
DERMATOGLIFSKI PROFIL I SOMATOTIP BRAZILSKIH KANUISTA
Luis Antonio Verdini de Carvalho,João Felipe Machado,Ana Paula Soares de Sousa,José Fernandes Filho
RODNO MJESTO FUDBALERA BRAZILSKOG NACIONALNOG TIMA I NJIHOVO UČEŠĆE NA SVJETSKIM PRVENSTVIMA
Mariia Roztorhui, Alina Perederiy, Yuriy Briskin & Olexandr Tovstonoh
SISTEM OBUKE SPORTISTA SA INVALIDITETOM U SPORTOVIMA SNAGE
Gorica Bilak - Moconja, Radenko Dobraš , Goran Tadić, Aleksandar Kukrić, Borko Petrović i Darko Stojanović
NASTAVNIK KAO FAKTOR POBOLJŠANJA EFEKATA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA UČENIKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA