SportLogia
Vol. 8, Issue 1, Jun 2012.

 


Marija Stanković & Dragan Radovanović
OKSIDATIVNI STRES I FIZIČKA AKTIVNOST
"Ćelije stalno proizvode slobodne radikale i reaktivne vrste kiseonika kao dio metaboličkih procesa. Povećani aerobni metabolizam tokom fizičke aktivnosti potencijalni je izvor oksidativnog stresa. Takođe, anaerobna fizička aktivnost i oksidativni stres međusobno su povezani jer intenzivna anaerobna aktivnost vodi ka oštećenjima proteina, lipida i nukleinskih kiselina u mišićnim ćelijama i krvi. Složeni sistem antioksidantne odbrane, koji ima enzimski i neenzimski dio, ima ulogu u zaštiti tkiva od prevelikih oksidativnih oštećenja. Većina do sada sprovedenih istraživanja o uticaju različitih oblika fizičke aktivnosti na nivo oksidativnog stresa potvrđuje promjene u biomarkerima koji ukazuju na lipidnu peroksidaciju i modifikacije na proteinima..."

 

Filipe Clemente, Micael Couceiro, Fernando Martins, Gonçalo Dias, & Rui Mendes
UTICAJ ZADATAKA SA OGRANIČENJIMA NA KRETANJE NAPADAČA U SEGMENTU IGRE 1 NA 1 U TRENINGU FUDBALERA
"Vježbe koje najčešće koriste treneri u treningu sa svojim igračima su zadaci sa ograničenjima (Araújo, 2006; Newel, 1986). Tema ovog istraživanja je analiza korištenja prostora i putanja napadača u treningu, kada su im dati određeni zadaci sa ograničenjima u napadačkoj akciji 1 na 1. Ovim istraživanjem je analizirano 11 fudbalera (17,91 ± 1,04 godina) sa igračkim iskustvom 8,60 ± 1,52 godine. Toplotne mape predstavljaju razlike u korištenoj površini terena u različitim uslovima treninga..."

 

António Gomes Ferreira & José António Moreira
PERCEPCIJA PEDAGOŠKE PRAKSE NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA U PORTUGALU OD 1970-ih
"Cilj ovog istraživanja je da analizira kako nastavnici fizičkog vaspitanja u Portugalu organizuju svoju nastavu, uzimajući u obzir različite nastavne modele. Osim toga, pokušali smo da shvatimo postojeći odnos između toga u praksi, nastavnikovog vlastitog iskustva, formiranih stavova i uticaja završenog obrazovanja u ovoj struci, odnosno postojećeg odnosa između pedagoškog rada i habitusa, posmatranog kao proizvoda istorijskih okolnosti, kao i definisanih pricipa empirijskih saznanja u grupnoj i pojedinačnoj praksi u specifičnim kontekstima..."

 

Jane E. McGee & Ken Hardman
IDENTITET I UČEŠĆE UČENICA MUSLIMANKI  U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA U ENGLESKOJ
"Ovaj članak se oslanja na etnografsku studiju slučaja grupe učenica muslimanki u dvije škole u Engleskoj. Istraživanje razmatra pitanja oko njihovog vjerskog i etničkog identiteta i dali je to u suprotnosti s njihovi  učestvovanjem u nastavi fizičkog vaspitanja (FV). Teorija socijalnog identiteta na koju se oslanja ovo istraživanje, fokusira se na istraživanje i interpretaciju empirijskih podataka prikupljenih u razdoblju od dvadeset mjeseci, uglavnom detaljnih polu-strukturisanih intervjua za tumačenje iskustva FV uz korištenje kvalitativne metodologije..."

 

Zoran Milanović, Saša Pantelić, & Bojan Jorgić
PROMENE FIZIČKOG FITNESA MUŠKARCA STARIJIH OD 60 GODINA - PILOT STUDIJA
"Cilj ovog istraživanja bio je da utvrdi razlike na polju funkcionalnog fitnesa kod muškaraca starijih od 60 godina. U istraživanje je bilo uključeno 272  ispitanika. Sve ispitanike smo podijelili u pet starosnih kategorija, i to: 60-64 godine bilo je 90 ispitanika (33%), 65-69 godina, 70 ispitanika (26%), 70-74 godine, 50 ispitanika (18%), 75-79 godina, 41 ispitanik (15%) i preko 80 godina starosti bio je 21 ispitanik (8%).  Svi ispitanici su proveli bateriju testova pod nazivom senior fitnes test. ..."

 

Tomislav Rupčić, Branka R. Matković, Damir Knjaz, Antonela Nedić, & Siniša Popek
RAZLIKE U FIZIOLOŠKOM OPTEREĆENJU SUDIJA S OBZIROM NA PERIOD KOŠARKAŠKE UTAKMICE
"Glavni cilj u ovom istraživanju bio je utvrditi postoje li statistički značajne razlike u fiziološkom opterećenju sudija s obzirom na period košarkaške utakmice. Uzorak ispitanika sastojao se od 31 sudije, prosječne dobi 33,35±5,17 godina koji su se nalazili na A listi sudija I. Hrvatske košarkaške lige u takmičarskoj sezoni 2008/2009. Uzorak varijabli činile su sljedeće varijable: FSM - prosječna frekvencija srca;FSmax - maksimalna frekvencija srcaE - energetska potrošnja (kcal/min)..."

 

Joško Sindik, Nicolae Ochiana, & Miran Kondrič
POVEZANOST INDEKSA I VARIJABLI REZULTATSKE USPJEŠNOSTI U REKREATIVNOM STONOM TENISU
"Među različitim metodama analize kvaliteta igre stonotenisera, osnovna ideja ovog istraživanja bila je utvrditi one indikatore (podatke) za čije je prikupljanje dovoljan samo konačni rezultat u određenim takmičenjima u većem broju događaja: stonoteniskih mečeva ili setova. Glavni cilj istraživanja je utvrđivanje u kojem obimu indeksi i varijable izvedene direktno iz rezultata pojedinačnih susreta mogu predvidjeti indekse koji su izvedeni iz konačnog rezultata pojedinca u većem broju pojedinačnih mečeva. Istraživanje uključuje analizu namjernog uzorka od 956 stonotenisera, koji su se takmičili na različitim ligaškim nivoima tokom 2007..."

 

Tamara Karalić, Nenad Marelić, & Aleksandra Vujmilović 
STRUKTURA IZOLOVANIH FAKTORA PRECIZNOSTI KOD ODBOJKAŠA
"Predmet ovog istraživanja jeste preciznost kao faktor uspješnosti kod odbojkaša. Problem se odnosi na realizaciju pomenute motoričke sposobnosti putem jasno definisanih i metrijski validnih testova karakterističnih za prostor tehničko – taktičke strukture odbojke. Cilj u istraživanju je da se utvrdi faktorska struktura antrpomotoričke sposobnosti preciznosti za odbojkaše. Zadatak je utvrditi stepen korelacije motoričkih zadataka sa glavnim komponentama definisanim kao potencijalni faktori istraživanog prostora..."

 

Nenad Rađević
EFEKTI SPECIFIČNOG MODELA TRENINGA NA TJELESNU KOMPOZICIJU DŽUDISTA MLAĐEG SENIORSKOG UZRASTA
"Cilj trenera je da svom sportisti pripremi odgovarajući model treninga, te obezbijedi adekvatan i zdrav način regulisanja tjelesne težine. Na uzorku 32 džudista mlađeg seniorskog uzrasta sa teritorije grada Banja Luka i opštine Laktaši primjenjen je specifični model treninga u trajanju od deset nedjelja, a džudisti su bili podijeljeni u dvije grupe. Jedna grupa je bila kontrolna, a druga eksperimantalna. Eksperimentalna grupa realizovala je 60 treninga, od čega 40 džudo treninga (25 tehničko-taktičkih i 15 situacionih džudo treninga – randorija) i 20 treninga sa opterećenjem (50-80% od 1 RM)..."

 

Denisa Zambová & Ľubor Tománek 
PROGRAM EFIKASNOG ŠUTIRANJA ZA MLADE KOŠARKAŠE
"Šuterski trening kod mladih košarkaša je “kamen temeljac” za pravilnu tehniku šutiranja i, po svoj prilici, omogućava igraču da postigne visok šuterski postotak u profesionalnoj ligi (odrasli). Cilj ovog istraživanja bio je da provjeri efikasnost fundamentalnog programa šutiranja (n = 18, starosti 9,85 ± 0,53). Za rezultate je korišćena eksperimentalna grupa. Rezultati su pokazali efektan program fundamentalnog šutiranja..."