SportLogia
Vol.18, Broj 1, Decembar 2022.

 

Željko M. Rajković, Darko N. Mitrović i Vladimir K. Miletić
POTENCIJALNI BENEFITI UVOĐENJA KANU POLOA U SISTEM SPORTA DRŽAVA ZAPADNOG BALKANA
Nebojša Jotov, Vladimir Miletić, Željko Rajković, Miloš Vidaković i Darko Mitrović
WELLNESS PROGRAMI KAO SASTAVNI DEO TURISTIČKE PONUDE NA KRUZERIMA
Ivana Martinčević, Nera Žigić, Igor Mraz i Nikola Sedlar
POVEZANOST INDEKSA TJELESNE MASE I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA OSMIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Nikola Stojanović, Darko Stojanović, Marko Zadražnik, Đenan Bešić i Toplica Stojanović
EFEKTI KRATKOTRAJNOG KOMBINOVANOG KONDICIONOG TRENINGA NA FIZIOLOŠKE KARAKTERISTIKE VRHUNSKIH ODBOJKAŠICA
Danijel Božić i Milan Zelenović
UTICAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA PREVENCIJU I BROJ PADOVA KOD STARIJIH OSOBA
Emilija Marković, Slađana Vidosavlјević, Jelena Krulј i Nataša Lazović
PSIHOLOŠKI  FAKTORI  FORMIRANJA PROENVIROMENTALNIH  STAVOVA KOD DECE
Tijana Stojanović, Marko Zadražnik, Danijel Božić, Aleksandra Aleksić Veljković, Andrea Marković i Aleksandar Stamenković
ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE I AGILNOST KOŠARKAŠA U INVALIDSKIM KOLICIMA: RAZLIKE I POVEZANOST SA FUNKCIONALNOM KLASIFIKACIJOM