SportLogia
Vol.13, Broj 1, Jun 2017.

 

 

Igor Božić, Vjekoslav Cigrovski, Goran Bošnjak, Vladimir Jakovljević i Gorana Tešanović
DOPRINOS ROLANJA U UČENJU OSNOVA ALPSKOG SKIJANJA
Aleksandar Kukrić, Borko Petrović, Radenko Dobraš, Željko Sekulić i Igor Vučković
PRIMJENA TEORIJSKOG MODELA U NORMALIZACIJI REZULTATA TESTOVA VERTIKALNOG SKOKA U ODNOSU NA TJELESNU MASU
Darko Paspalj i Milan Gužvica
ZNAČAJ RAVNOTEŽE ZA IZVOĐENJE TEHNIKE BACANJA IZBIJANJEM NOGE OTPOZADI
Jaroslav Popelka i Ratko Pavlović
EFIKASNOST RAZNIH NASTAVNIH PRISTUPA NA UČINAK U ODBOJKAŠKOJ UTAKMICI
Nikola Radulović, Ilona Mihajlović, Ratko Pavlović,, Milan Šolaja i Mila Vukadinović
PREDIKCIJA BRZINE TRČANJA DEVOJČICA NA OSNOVU SNAGE
Goran Žakula, Tatjana Tubić i Saša Jovanović
GENERALNA SAMOEFIKASNOST KOD RUKOMETAŠA U ZAVISNOSTI OD POZICIJE U TIMU
Bojan Ilić, Aleksandra Nikolić i Dejan Ilić
EFIKASNOST KINEZI TRAKA U PREVENCIJI I REHABILITACIJI SPORTSKIH POVREDA
Nikola Stojanović, Zvezdan Savić, Vlado Stijepović i Ljubiša Lilić
OD TELEMARKA DO KARVINGA