SportLogia
Vol.12, Broj 1, Jun 2016.

 

 

Tamara Karalić, Adriana Ljubojević, Nikolina Gerdijan i Željko Vukić
POVEZANOST SPECIFIČNE KOORDINACIJE MLADIH ODBOJKAŠICA I NIVOA IZVOĐENJA ELEMENATA TEHNIKE U ODBOJCI
Natalija Kurtović, Nijaz Skender, Naim Ćeleš i Adi Palić
ANALIZA RAZLIKA EFEKATA 6-MJESEČNOG PROGRAMA STEP AEROBIKA KOD STUDENTICA KOJE VJEZBAJU I STUDENTICA KOJE NEMAJU ORGANIZIRANO TJELESNO VJEŽBANJE.
Violeta Šiljak, Vladan Vukašinović i Dejan Đurović
BEZBEDNOSNI ZAHTEVI OLIMPIJSKIH IGARA
Darko Paspalj i Milan Gužvica
PRIMJENA TESTOVA IZDRŽLJIVOSTI U RADU SA STUDENTIMA FAKULTETA BEZBJEDNOSNIH NAUKA
Darko Stojanović, Nikola Stojanović  i Ratomir Đurašković
RAZVOJNE KARATERISTIKE DEVOJČICA PREDŠKOLSKOG UZRASTA RAZLIČITIH URBANIH SREDINA
Bojan Ilić, Aleksandra Nikolić i Dejan Ilić
UČEŠĆE U SPORTU NAKON POVREDE PREDNJEG UKRŠTENOG LIGAMENTA
Mensur Vrcić, Ratko Pavlović , Sid Solaković, Erol Kovačević i Ensar Abazović
SPECIFIČNO PRILAGOĐAVANJE TRENINGA MLADOG BACAČA DISKA KAO USLOV POSTIZANJA VRHUNSKE FORME