O nama

 

Sport, kao društveni fenomen, je sastavni dio kulturnog, političkog, ekonomskog, religijskog života jednog naroda, sastavni dio njegove tradicije i filozofije. U svojoj suštini je, kao i nauka, internacionalan, što ga čini pristupačnim i razumljivim svim narodima svijeta. Ne samo da je internacionalan, već je u isto vrijeme i interdisciplinartan i u centru je pažnje stručnjaka, gotovo, svih oblasti, od politike, pa preko religije, filozofije, medicine, prava, matematike, fizike, pa do muzike i književnosti.
Dimitrij Ivanovič Mendeljejev, eminentni ruski naučnik, početkom XX vijeka je izrekao dosta značajnih misli o nauci i njenom razvoju u budućnosti. Njegove riječi: „Trudeći se da spozna beskrajno sama nauka nema granice, a pošto ima svjetski karakter, ona u stvarnosti neizbježno dobija narodni karakter“, su proročanske. Rukovodeći se riječima Svetog Vasilija, da „niko ne može postići svoj cilj u izdvojenosti i samoći“, i slijedeći proročanske misli Mendeljejeva i riječi Robin J. Colinwood, da se nauka sastoji u tome „da se prihvatimo nečega što ne znamo i u pokušavanju da to otkrijemo“, pokrenuli smo izlaženje časopisa SportLogia. Ideja vodilja nam je bila da otvorimo vrata naše ustanove, ljudima duha iz cijeloga svijeta da objavljivljuju i iznose svoja dostignuća u sportskoj nauci.
Časopis Sport Logia iz  oblasti sporta i fizičkog vaspitanja izdaje se dva puta godišnje  i  objavljuje izvorne naučne članke, pregledne naučne članke, kratke naučne članke, izlaganje sa naučnog skupa i stručne članke iz područja sporta i sportskih aktivnosti, fizičkog vaspitanja, rekreacije, kineziološke antropologije, trening metoda, biologije sporta i vježbanja, sportske medicine, biomehanike, istorije sporta i menadžmenta u sportu kao i priloge iz drugih nauka (medicine, sociologije, psihologije, filozofije, prirodnih nauka i matematike) primjenjenih na sport. 
Želja nam je da se putem ovog časopisa obogatimo sa novim saznanjima, prije svega, iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i rekereacije. Časopis ispunjava zahtjeve propisane Pravinikom o publikovanju naučnih publikacija Republike Srpske (Bosne i Hercegovine) i registrovan je u nekoliko svjetskih citatnih baza.

 

PRE - Pre print izdanje
E-publikacija

 

 

Rang lista kategorisanih naucnih casopisa u Republici SrpskojRang lista kategorisanih naučnih časopisa u Republici Srpskoj