O nama

 

Sport, kao društveni fenomen, je sastavni dio kulturnog, političkog, ekonomskog, religijskog života jednog naroda, sastavni dio njegove tradicije i filozofije. U svojoj suštini je, kao i nauka, internacionalan, što ga čini pristupačnim i razumljivim svim narodima svijeta. Ne samo da je internacionalan, već je u isto vrijeme i interdisciplinartan i u centru je pažnje stručnjaka, gotovo, svih oblasti, od politike, pa preko religije, filozofije, medicine, prava, matematike, fizike, pa do muzike i književnosti.
Dimitrij Ivanovič Mendeljejev, eminentni ruski naučnik, početkom XX vijeka je izrekao dosta značajnih misli o nauci i njenom razvoju u budućnosti. Njegove riječi: „Trudeći se da spozna beskrajno sama nauka nema granice, a pošto ima svjetski karakter, ona u stvarnosti neizbježno dobija narodni karakter“, su proročanske. Rukovodeći se riječima Svetog Vasilija, da „niko ne može postići svoj cilj u izdvojenosti i samoći“, i slijedeći proročanske misli Mendeljejeva i riječi Robin J. Colinwood, da se nauka sastoji u tome „da se prihvatimo nečega što ne znamo i u pokušavanju da to otkrijemo“, pokrenuli smo izlaženje časopisa SportLogia. Ideja vodilja nam je bila da otvorimo vrata naše ustanove, ljudima duha iz cijeloga svijeta da objavljivljuju i iznose svoja dostignuća u sportskoj nauci.
Časopis Sport Logia iz  oblasti sporta i fizičkog vaspitanja izdaje se dva puta godišnje  i  objavljuje izvorne naučne članke, pregledne naučne članke, kratke naučne članke, izlaganje sa naučnog skupa i stručne članke iz područja sporta i sportskih aktivnosti, fizičkog vaspitanja, rekreacije, kineziološke antropologije, trening metoda, biologije sporta i vježbanja, sportske medicine, biomehanike, istorije sporta i menadžmenta u sportu kao i priloge iz drugih nauka (medicine, sociologije, psihologije, filozofije, prirodnih nauka i matematike) primjenjenih na sport. 
Želja nam je da se putem ovog časopisa obogatimo sa novim saznanjima, prije svega, iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i rekereacije. Časopis ispunjava zahtjeve propisane Pravinikom o publikovanju naučnih publikacija Republike Srpske (Bosne i Hercegovine) i registrovan je u nekoliko svjetskih citatnih baza.

 

PRE - Pre print izdanje
E-publikacija

 

Rang lista kategorisanih naucnih casopisa u Republici SrpskojRang lista kategorisanih naučnih časopisa u Republici Srpskoj

 

Glavni urednici od osnivanja časopisa:
F:\Desktop\симо вуковић.png
Prvi glavni urednik, tada Glasnika Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, je bio Prof.dr. Simo Vuković. Tom prilikom su izašla tri jednogodišnja broja i to:
Vol.1, br.1, 2005
Vol.2, br.1, 2006
Vol.3, br.1, 2007 i
Vol.4, br.1, 2008 (glavni urednik Prof .dr. Goran Bošnjak)

F:\Desktop\ice_screenshot_20210702-110057.png
U razdoblju od januara 2011 -te do decembra 2015 -te, glavni urednik časopisa je bio Prof. dr. Slobodan Simović. Tokom tog perioda izašla su sljedeća izdanja:
Vol. 7, broj1, Jun 2011 i Vol. 7, broj2, Decembar 2011
Vol. 8, broj 1, Jun 2012 i Vol. 8, broj 2, Decembar 2012
Vol. 9, broj 1, Jun 2013 i Vol. 9, broj 2, Decembar 2013
Vol. 10, broj 1, Jun 2014 i
Vol. 10, broj 2, Decembar 2014 (samo na Engleskom jeziku)
Vol. 11, broj 1, Jun 2015 (samo na Engleskom jeziku).

F:\Desktop\ice_screenshot_20210702-105947.png
U razdoblju od januara 2016 do danas, glavni urednik časopisa je Prof. dr. Goran Bošnjak. Sva izdanja su dvojezična (na srpskom i/ili lokalnim jezicima, i engleskom jeziku). Časopis izlazi jednom godišnje. Tokom ovog perioda izašla su sljedeća izdanja:
Vol. 6, broj 1, Juli 2010 (samo na srpskom i/ili lokalnim jezicima),
te sljedeća dvojezična izdanja (sa engleskim jezikom):
Vol. 6, broj 2, Decembar 2010
Vol. 12, broj 1, Juni 2016.
Vol. 13 broj 1, Juni 2017.
Vol. 14 broj 1, Juni 2018.
Vol. 15, broj 1, Decembar 2019.
Vol. 16, broj 1, Decembar 2020 i izdanje u pripremi
Vol.17, broj 1, Decembar 2021