SportLogia
Vol. 18, Broj 1, Decembar 2022.

 

POTENCIJALNI BENEFITI UVOĐENJA KANU POLOA U SISTEM SPORTA DRŽAVA ZAPADNOG BALKANA

Željko M. Rajković1, Darko N. Mitrović1, Vladimir K. Miletić1
1Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija

Stručni članak
doi: 10.5550/sgia.221801.se.rmm
Udk: 797.122.3(497)

 

Sažetak  

         Internacionalna Kanu Federacija prepoznaje 9 pojavnih oblika kanua. Jedna od veoma popularnih je kanu polo. Kanu polo je timski sport koji pripada porodici sportskih igara. Dva tima sa po pet igrača se međusobno bore da postignu veći broj golova sa vaterpolo loptom, u bazenu specifičnih dimenzija. Kanu polo se razvijao paralelno u tri slične varijante pravila i to kao alternativa veslanja za vreme vetrovitih i hladnih zimskih dana. Kanu polo sadrži najveći broj različitih tehnika u odnosu na sve veslačke sportove, dok se baratanje loptom vrši mešavinom vaterpolo, rukometnih, košarkaških i odbojkaških tehnika. Simultano rukovanje loptom, uz pregled igre i ometanje protivnika je veoma zahtevna koordinaciona aktivnost koja prevazilazi veslanje u prirodi sa različitim preprekama, kako po sadržaju tako i po dinamici. Danas se kanu polo igra u oko 40 država. Divljevodaške kanu discipline u državama zapadnog Balkana nisu razvijene na visokom nivou, dok kanu polo aktivnosti, klubovi i takmičenja uopšte ne postoje. Uvođenje kanu poloa u sistem sporta zapadno balkanskih država može biti iskorišćeno kao sredstvo za omasovljenje kajakaškog sporta, kao i za podizanje kvaliteta kajakaša primenom situacionog i nadsituacionog metoda vežbanja. Veoma zahtevne aktivnosti na različitijim treninzima, sa većom mogućnošću za takmičenje, kao i sa dužim i sadržajnijim takmičarskim kalendarom, mogu značajno unaprediti veštine potrebne za veslanje u kajaku i kanuu u svim njegovim pojavnim oblicima. Pored toga ne treba zanemariti ni ekonomski efekat razvoja kroz sportske objekte, infrastrukturu i čamce sa zaštitnom opremom, koji u jednom trenutku mogu postati osnov za organizaciju domaćih i međunarodnih takmičenja.

.

Ključne riječi: strategija sporta, transfer, sredstvo, divlje vode.

FULL TEXT (.pdf)


Literatura

Absolon, M, (2018). The Ultimate Guide to Whitewater Rafting and River Camping. Falcon, Guilford; Roman & Littlefield Publishing group, inc. Lanham.
Basley, L. (2008). Canoe Polo – Basic Skills and Tactics. Victoria : National library of Australia.
British Canoe Union (2006). Canoe and Kayak Handbook. Pesda Press : Wales.
Cochrane, D. (2010). Canoe Polo, Level 1, Coaching Course. Australian canoeing : Australia.
Int. Canoe Federation (2013). Canoe Polo Competition Rules. International Canoe Federation: Lausanne.
Dillon, P.S., and Oyen, J. (2009). Kayaking. American Canoe Association, Fredericksburg : Human Kinetics, Champaign.
Ford, K. (1995). Whitewater and Sea Kayaking. Human Kinetics:Champaign.
Gullion, L. (1987). The Canoeing and Kayaking Instruction Manual. American Canoe Association, Fredericsburg; Adventurekeen, Birmingham.
Harrison, (1998). Whitewater Kayaking. Stackpol Books : Mechanicsburg.
Keros, P., Pećina, M., Ivančić-Košuta, M. (1999). Temelji anatomije čoveka. Medicinska biblioteka : Zagreb.
Mattos, B., Evans, J. (2016). The Illustrated Handbook of Kayaking. Canoeing & Sailing: A Practical Guide To The Techniques. Anness Publishing : London.
Mitrović, D. (2003). Veslanje (skripta), Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja:Beograd.
Mitrović, D., Rajković, Ž. (2020). Tehnika i metodika akademskog veslanja. Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja:Beograd.
Monk, C., Knap, J. (1976). A Complete Guide to Canoeing. Toronto:Pagurian press limited.
Rajković, Ž., Mitrović, D., Milivojević, I. (2013). Obučavanje veslanja u kajaku na zatvorenom bazenu. Metodička praksa, Pedagoški fakultet, Beograd, Vol. 13, 4: str 591-608.
Rajković, Ј., Rajković, Ž. (2016). Špric deka, hauba kokpita plovila. Povratak prirodi, br. 4, 20-21.
Rounds, J., Dicket, W., Brown, S., Sabas, R. (2005). Basic Kayaking: All the Skills and Gear You Need to Get Started. Mechanicsburg, Stackpole books.
Sheykhlouvand, M., Gharaat, M., Bishop, P., Khalili, E., Karami, E., & Fereshtian, S. (2015). Anthropometric, Physiological, and Performance Characteristics of Elite Canoe Polo Players. Psychology & Neuroscience, 8(2), 257–266. https://doi.org/10.1037/pne0000013.
Tomić, D., Šoše, H. (1983). Situacioni trening u sportu. Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru:Mostar.
Weber, V. (1950). Kajak i kajakaštvo. Tehnička knjiga:Beograd.

https://www.canoeicf.com/disciplines/canoe-polo/history
https://www.canoeicf.com/
http://www.canoepoloarchives.org/polo-playing-countries.html
https://canoepolo.shop/en/en-Canoepolo-Paddles
https://www.canoeicf.com/development/equipment-donations
http://www.canoe.org.au/

Citiranje članka:

Rajković, Ž., Mitrović, D., & Miletić, V. (2022). Potencijalni benefiti uvođenja kanu poloa u sistem sporta država zapadnog Balkana. Sportlogia, 18 (1), 1-10. https://doi.org/10.5550/sgia.221801.se.rmm

 

Primljeno: 04.03.2022.
Odobreno: 18.07.2022.


Korespodencija:
Vanredni profesor dr Željko Rajković
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Blagoja Parovića 156, 11000 Beograd, Srbija
Tel.:+381 65 2009 026. E-mail.: rajkoviczeljko@yahoo.com